Registrace na kempy

Team JRT Sports logo

Příměstský fotbalový fotbalový kemp 2024

pro děti 6 - 14 let

Kemp povedou:

Jiří Skála
fotbalový trenér, Grassroots trenér mládeže Plzeňského kraje

Tomáš Morávek
trenér mládeže s 15 letou praxí, trenér reprezentace Okresního fotbalového svazu Plzeň-město

Ondřej Lokaj
šéftrenér FC Viktoria Plzeň ženy

Peter Grajciar
fotbalový trenér, bývalý hráč SK Slavia Praha, AC Sparta Praha

Pavel Vacek, Evžen Veselý, David Gajdušek, Michaela Bernardová, Jan Kunesch
a další trenéři mládeže a sportovní lektoři

0

1.7. - 5.7. 2024

TJ Sokol Plzeň Letná

0

8.7. - 12.7. 2024

Sportovní areál Prokopávka

0

15.7. - 19.7. 2024

TJ Union Plzeň

0

22.7. - 26.7. 2024

SK Smíchov Plzeň

0

22.7. - 26.7. 2024

TJ Zruč

Registrace na kempy 2024

Fotky z předchozích kempů

Partneři

uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů (jméno moje, jméno dítěte, rok narození dítěte, velikost oblečení dítěte, můj e-mail a moje telefonní číslo) za účelem registrace na příměstský fotbalový kemp pořádaný Team JRT Sports, z.s.

Souhlas

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby Team JRT Sports, z.s., Mikulovská 1194/90
323 00 Plzeň (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu dle dále uvedených podmínek.

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat Vaše jméno, jméno vašeho dítěte, rok narození vašeho dítěte, jeho velikost oblečení, váš e-mail a telefonní číslo, a to za dále uvedeným účelem.

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu zpracovávat za účelem evidence a zpracování přihlášky/registrace na příměstský fotbalový kemp.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas. Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 5 let ode dne odeslání formuláře, pokud tento souhlas neodvoláte dříve.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu: mail@richardpolak.cz
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce.

Kontaktní údaje správce

Správce můžete kontaktovat na e-mailu: mail@richardpolak.cz či písemně na adrese správce (Mikulovská 1194/90
323 00 Plzeň, Česká republika). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce.